Kørelæreruddannelse – Bliv kørelærer

Hos Kørelærer.nu får du ro og tryghed til at uddanne dig sideløbende med dit nuværende job.

Vi tilbyder:

 • Markedets bedste pris og betalingsbetingelser, se mere her
 • Høj beståelsesprocent
 • Bedste undervisningskoncept.
 • Adgang til intranet med opgaver, videoer, m.v.
 • Gode jobmuligheder efter endt uddannelse hos Lisbeths Køreskole ApS
 • Eget køreteknisk anlæg, med ro og plads til en god undervisning.

Trænger du til nye udfordringer, og brænder for at arbejde med mennesker, og ønsker et job med høj grad af frihed, god løn, samt gode jobmuligheder, så er kørelæreruddannelsen måske noget for dig. Hos Kørelærer.nu kan du blive kørelærer, sideløbende med dit nuværende job.

Kørelæreruddannelsens forløb

Teoriforløb 

 • Undervisning til forprøven er online. Vi har udstyr så du kan føle dig fysisk tilstede i undervisningslokalet. Du kan se, høre og deltage i alt hvad der foregår i lokalet, som om du selv var til stede.
 • Første undervisningsgang til forprøven skal du være fysisk til stede i lokalet på Vorregårdsalle 99, Århus/Risskov eller Vranderupvej 15, Kolding.
 • Når du efter bestået forprøve skal igang med slutprøven skal du fysisk møde i lokalet på Vorregårdsalle 99, Århus/Risskov eller Vranderupvej 15, Kolding.
 • Du vil kunne repetere eller gense lektioner hjemme online.

Kørsel

 • Kørsel kan foregå i Kolding, Odense, Esbjerg, Vejle, Horsens, Fredericia, Vejen, Haderslev, Aabenraa og Århus.
 • Du skal påregne at skulle kører i eksamensbyen inden din afsluttende prøve. Eksamensbyen er enten Århus eller Fredercia.

Prøver

Der afvikles kørelærerprøver 2 gange om året:

Forprøve foregår sidste onsdag i juni og december

Slutprøve foregår i maj/juni eller nov./dec.

Et forløb kunne være: Start marts, forprøve juni, slutprøve nov./dec. Eller Start september, forprøve dec., slutprøve maj/juni det efterfølgende år.

Undervisningstidspunkt

Kategori B (almindelig bil)

Du møder en gang om ugen, en nærmere fastsat ugedag fra  kl. 16.00-20.00. Det er meningen, at du kan passe et arbejde, mens du uddanner dig til kørelærer.

 • Til forprøven følger du undervisningen via PC. Vi har udstyr så du føler dig fysisk tilstede i undervisningslokalet. Du kan se, høre og deltage i alt hvad der foregår i lokalet, som om du var der selv.
 • Til slutprøven skal du være fysisk til stede på Vranderupvej 15, 6000 Kolding, eller Vorregårdsalle 99, Århus/Risskov.

Kategori A (stor, mellem, lille)

Onsdage kl. 16.30-19.30. Tidspunktet kan ændres efter tilgang af deltagere.

Der må påregnes en del hjemmearbejde. Der skal også planlægges tid til kørsel på vej med en elev samt banekørsler.

 Lovkrav til kørelæreraspiranter

Før du går igang med kørelæreruddannelsen:

1)    er fyldt 24 år

2)   Har erhvervet førererret til kategori A (stor MC), B (almindelig bil), C(lastbil) og C/E (lastbil medpåhængskøretøj).

3)    I de seneste to år ikke har været frakendt førerretten eller fået den inddraget administrativt.

4)    har gennemført et pædagogisk undervisningsforløb, der af justitsministeren er godkendt som adgangsgivende til kørlæreruddannelsen.

Det kunne være et 120 timers voksenpædagogisk kursus.*

En treårs pædagoguddannelse giver merit for det pædagogiske kursus. 

* er du i tvivl om det pædagogiske kursus du evt. allerede har kan godkendes, kan du spørge hos:

Trafik- og byggestyrelsen
Sorsigvej 35
6760 Ribe

Undervisere/kontakt

Lisbeth Jensen, underviser fortrindsvis i Kolding.
(Lisbeths Køreskole lisbeth.dk, som har afdelinger i 12 byer).
30 års erfaring. Underviser til kategori B
Mail lisbeth@lisbeth.dk
Tlf.: 40952775

Paw Kristensen – underviser fortrindsvis i Århus
Underviser til kategori A og B.
Mail: paw.k@lisbeth.dk
t
lf. 60140665

Nikolaj Schnor
Underviser i kategori A
29414245

*Den, der er dømt for strafbart forhold, kan dog udelukkes fra at udøve virksomhed, som kræver en særlig offentlig autorisation eller godkendelse, såfremt det udviste forhold begrunder en nærliggende fare for misbrug af stillingen eller hvervet.