Særligt godkendt kørelærere

Kursus til uddannelse af særligt godkendte kørelærere.

Færdselsstyrelsen har udlagt til private kørelærere/køreskoler at afholde kursus til uddannelse af særlig godkendte kørelærere.

Færdselsstyrelsen skal godkende kurserne. Man kan få godkendt et kursus ad gangen først var det til udgangen af 2018, nu er det til udgangen af 2019

Efter 2019 er der ikke fra Færdselsstyrelsens side meldt ud om hvordan kurserne skal afvikles.

Efter endt kursus skal kursusbeviset indsendes til Færdselsstyrelsen, der så udleverer et egentligt kursusbevis. Før man har kursusbeviset fra Færdselsstyrelsen er kurset ikke gyldigt.

Der er mødepligt til kurset. Kurset skal bestå af minimum 20 lektioner af 45 minutters varighed.

Har du lyst til at uddanne kørelærere.

Kursus til uddannelse af særligt godkendte kørelærere tilbydes på Kolding Køretekniske Anlæg, Vranderupvej 15, 6000 Kolding.

Tidspunkt:
Kurset afholdes på følgende dage:

Uge 9

Mandag den 25. februar 2019 kl. 09:00-15:00
Tirsdag den 26. februar 2019 kl. 09:00-15:00
Onsdag den 27. februar 2019 kl. 08:00-15:00

Der er mødepligt til kurset. Kurset er godkendt af Færdselsstyrelsen.

Deltagerantal max. 20.

Efter endt kursus udstedes et kursusbevis. Kursusbeviset sendes til Færdselsstyrelsen. Færdselsstyrelsen vil herefter fremsende bevis på, at man er særlig godkendt kørelærer, og derfor kan undervise ansøgere, der ønsker at indstille sig til kørelærerprøven eller ønsker at udvide kørelærergodkendelsen med yderligere kategorier.

Kursus pris: 3000 kr. + moms 750 kr. I alt 3.750 kr.

Du står selv for forplejning. Der er kaffe og te til fri afbenyttelse.

Yderligere oplysning på kørelærer.nu eller kontakt Lisbeth på tlf. 40952775.

Tilmelding på mail lisbeth@lisbeth.dk

Efter tilmelding får du kursusplan sendt på din mailadresse