Voksenpædagogisk kursus

Kørelærer.nu tilbyder fra august 2018 voksenpædagogisk kursus der er adgangsgivende til kørelæreruddannelsen.

Kurset svarer til en almen voksenpædagogisk grunduddannelse på 120 timer (AVG), uden eksamen.

Kurset afvikles på Vranderupvej 15, 6000 Kolding. Herudover skal du påregne min. 60 timers hjemmearbejde, opgaveløsning mv.

Kursus dage 2019:

Lørdag d. 12 og Søndag d. 13 januar 2019
Fredag d. 25 og Lørdag d. 26 januar 2019
Lørdag d. 9 og Søndag d. 10 februar 2019
Fredag d. 22 og Lørdag d. 23 februar 2019

Alle dage fra kl. 08:00-16:00

Der er mødepligt til undervisningen

Pris. 7.000,- (moms fri)

Tilmelding via mail Lisbeth@lisbeth.dk

Der betales 3.500 kr. i depositum ved tilmelding.
Tilmeldingen er først gældende når beløbet er indbetalt.

 

LOVKRAV TIL KØRELÆRERASPIRANTER

Før du går igang med kørelæreruddannelsen:

1)    er fyldt 24 år

2)   Har erhvervet førererret til kategori A (stor MC), B (almindelig bil), C(lastbil) og C/E (lastbil medpåhængskøretøj).

3)    I de seneste to år ikke har været frakendt førerretten eller fået den inddraget administrativt.

4)    har gennemført et pædagogisk undervisningsforløb, særligt målrettet undervisning af voksne, skal være gennemført på et uddannelsessted, som er godkendt af Uddannelses- og Forskningsministeriet og have en varighed af mindst 120 undervisningstimer eller et omfang svarende til 10 ECTS point.

Det kunne være et 120 timers voksenpædagogisk kursus.*

En treårs pædagoguddannelse giver merit for det pædagogiske kursus. 

* er du i tvivl om det pædagogiske kursus du evt. allerede har kan godkendes, kan du spørge hos:

Trafik- og byggestyrelsen
Sorsigvej 35
6760 Ribe